Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Klub Seniora ”MEGAWAT” .

W dniu 05.02.2024 roku w siedzibie Stowarzyszenia Klub Seniora Megawat
przy ul. Ruszczańskiej 23 w  Połańcu  odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia Klub Seniora ”MEGAWAT”  .

Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Pani Ewa Durnaś, która powitała wszystkich członków przybyłych na   zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Na wniosek Prezes Ewy Durnaś  Przewodniczącym  zebrania został  Sylwester Janik,  a  Protokolantem Walnego Zebrania Członków  została  Pani  Bożena Laska.

Powołana została  Komisja Skrutacyjna w składzie: Jolanta Leżoń, Jadwiga Woś,  Anna Ziółkowska. Natomiast członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostały Panie:  Romualda Buda, Elżbieta Skowron, Jadwiga Stępień

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zgodnie z listą obecności uczestniczyło 90 osób co stanowi 78%  z ogólnej liczby 115 wszystkich członków. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że zebranie jest prawomocne.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 zaprezentowała  zebranym Pani Prezes Ewa Durnaś.  Przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia zrealizowane w roku 2023 oraz działania podjęte przez Stowarzyszenie na rzecz środowiska senioralnego.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2023 przedstawiła Skarbnik Pani Stanisława Wójcikowska

Po przedstawieniu sprawozdań  podjęto dyskusję na temat zaprezentowanych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Pani Małgorzata Głocka podziękowała ustępującemu Zarządowi za osiągnięcia w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Seniora „MEGAWAT”  udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2023.

Przewodniczący Zebrania zaproponował i przedstawił kandydaturę Pani Ewy Durnaś na Prezesa Stowarzyszenia.

W związku z wynikiem głosowania (88/90)  Przewodniczący stwierdził, że Ewa Durnaś została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora ”Megawat” w Połańcu na kadencję 2024-2027.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Seniora ”MEGAWAT”     wybrało  Zarząd Stowarzyszenia w składzie

  • Janik Sylwester Jan – Wiceprezes Zarządu
  • Mrozik Waldemar – Wiceprezes Zarządu
  • Wójcikowska Stanisława– Skarbnik
  • Laska Bożena Maria – Sekretarz
  • Imiołek Stanisława Grażyna – Członek Zarządu
  • Jazgara Julian Andrzej – Członek Zarządu
  • Szaniawska Barbara – Członek Zarządu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia    wybrało również  Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Wiącek Ewa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Godzisz Bogumiła  – członek Komisji Rewizyjnej
  • Jończyk – Witkowska Grażyna – członek Komisji Rewizyjnej

Walne zebranie członków  zatwierdziło  zmianę wysokości składki członkowskiej z terminem obowiązującym od 1.07.2024 roku na 12 zł. miesięcznie.

W części dyskusja i wolne wnioski głos zabrali :

Józef Murat dotychczasowy Wiceprezes  zadeklarował pomoc w pracach Klubu.

Prezes Honorowy Stowarzyszenia Andrzej Styś– przypomniał początki powstania i działalności Klubu Seniora ”MEGAWAT” i  zachęcał do przekazania 1.5% podatku na Fundację „Możesz Więcej”, z którą Stowarzyszenie współpracuje przy realizacji projektów dla seniorów. Zdeklarowane 1,5% podatku Fundacja „Możesz Więcej” corocznie przekazuje na działalność statutową na rzecz Stowarzyszenia Klub Seniora ”Megawat”

Zbigniew Szaniawski – przypomniał, że z rekomendacji Stowarzyszenia Klub Seniora ”Megawat” 6 osób zostało członkami Gminnej Rady Seniorów, a on sam został  Przewodniczącym Gminnej Rady Seniorów w Połańcu.

Każde wybory niosą ze sobą duże nadzieje i oczekiwania.

Gratulujemy Pani Prezes Ewie Durnaś wyboru na funkcje Prezesa Stowarzyszenia. Jest to dowód uznania  dla jej ogromnych zalet i umiejętności w dotychczasowym kierowaniu pracami Zarządu.

Życzymy nowemu Zarządowi sił i determinacji potrzebnych do realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Mamy świadomość, że jest potencjał i że Walne Zebranie wybrało właściwych ludzi na te odpowiedzialne stanowiska.

Autor artykułu: Laska Bożena

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *