Kontakt

Adres

Stowarzyszenie  “Klub Seniora MEGAWAT”
ul. Ruszczańska 23
28-230 POŁANIEC

Tel. kontaktowy : 728 830 389

adres poczty e’mail:   ksmegawat@gmail.com  

Numer KRS 0000770116

Bank Spółdzielczy w Połańcu    Nr konta: 15 9425 0008 0083 9958 2000 0001

Godziny otwarcia Klubu

Poniedziałek godz. 16.00 – 21.30

                                     Zarząd

Prezes   –           ANDRZEJ STYŚ
Wiceprezes   – Józef Murat
Wiceprezes –  Waldemar Mrozik
Sekretarz –     Sylwester Janik
Skarbnik –      Stanisława Wójcikowska
Członek   –     Ewa Durnaś
Członek –       Bożena Laska
Członek  –      Ewa Wanatko