Misja i wizja

MISJA        

JESTEŚMY  DLA SIEBIE I OTWARCI DLA INNYCH – ŁĄCZY NAS WSPÓŁPRACA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TOLERANCJA.

WIZJA

                    Klub Seniora „Megawat” posiada własną , przyjazną siedzibę,  w której członkowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje biorąc udział w kołach zainteresowań i klubach dyskusyjnych. Opracowujemy własne projekty na realizację których pozyskujemy fundusze z różnych źródeł.

Nasza działalność opiera się na strategii działania wynikającej z naszych potrzeb i możliwości.

Współpracujemy z młodzieżowym wolontariatem, organizacjami charytatywnymi i innymi grupami społecznymi działającymi  na terenie naszej gminy. Integrujemy i aktywizujemy naszych członków poprzez: zajęcia sportowe, kulturalne, warsztaty plastyczne, taneczne..itp oraz udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.

Kultywujemy tradycje     i  zwyczaje regionalne organizując i uczestnicząc w różnych formach ich formach np. Wianki,  Święto Truskawki, Dożynki, Jajeczko Wielkanocne, Spotkania Wigilijne..itp.

Dzięki naszej kreatywności i zaangażowaniu jesteśmy rozpoznawalni w środowisku lokalnym i uzyskaliśmy szacunek i akceptację władz samorządowych.