Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń w CKiSz

W dniu19 Listopada 2023 roku o godzinie 16,00 odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w ramach projektu pt. „ Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pod działalność kulturalną”. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców naszego Miasta i Gminy, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji gminnych oraz grono seniorów w którym najliczniej reprezentowany był Nasz Klub „Klub Seniora Megawat”.

Nie obyło się oczywiście bez wspólnego uroczystego przecięcia wstęgi do którego Pan Burmistrz Jacek Benedykt Nowak oraz Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Pani Monika Pławska zaprosili wielu gości. Uroczystego przecięcia dokonali: Burmistrz M i G Pan Jacek Nowak, Z-ca Burmistrza Pan Jarosław Kądziela, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Pani Monika Pławska, wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Strzała oraz radni Rady Miasta w śród których nie zabrakło również Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec Pana Zbigniewa Szaniawskiego. W czasie uroczystości goście zwiedzali pomieszczenia w tym między innymi nową salę do nauki tańca wyposażoną w lustra i nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, salę instrumentalno-klubową z niezbędnym wysokiej klasy wyposażeniem instrumentalnym. Bardzo ważnym elementem nowych pomieszczeń jest pełne wyposażenie w sanitariaty i windę w tym również dla osób   z ograniczeniami ruchowymi co daje możliwość korzystania z tych pomieszczeń zarówno seniorom jak również osobom mającym problemy z przemieszczaniem się.

Jak przy każdej takiej uroczystości przyszedł również moment na podziękowania i gratulacje od gości  i włodarzy gminy. Rada Seniorów Miasta i Gminy Połaniec z tej okazji skierowała do Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Moniki Pławskiej i pracowników CKiSz  list Gratulacyjny który odczytała Przewodnicząca Komisji Zdrowia RS Pani Stanisława Jasińska, natomiast Przewodniczący Rady Seniorów na tę okoliczność oprócz gratulacji przekazał na jej ręce wiązankę kwiatów. Uroczystości zakończyły się pięknym recitalem studia wokalno-instrumentalnego działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Korzystając z tej okazji również za pomocą publikatora, Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej miasta Połańca, Dyrekcji Centrum Kultury i Sztuki, społeczność senioralna składa serdeczne gratulacje  i podziękowania za inicjatywę budowy kolejnych pomieszczeń służących krzewieniu kultury, za tworzenie klimatu i warunków do budowy międzypokoleniowej więzi między ludźmi starszymi  i młodym pokoleniem, za stwarzanie nam warunków do uniknięcia poczucia wykluczenia społecznego ludzi starszych.

Opracował:  Zbigniew Szaniawski

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *