Szkolenie w Chańczy 1-3.12.2023

W dniach 01- 03 grudnia 2023 na zaproszenie Fundacji Aktywizacji i rozwoju FARMa braliśmy udział w szkoleniu w Hotelu Chańcza organizowanym w ramach projektu „Współpraca się opłaca w powiecie staszowskim” realizowanym przez KGW „Teraz My” w Osieku.

Silna grupa z Naszego Stowarzyszenia Klub Seniora „Megawat” w składzie: Bogusława Godzwon, Marian Godzwon, Teresa Mroziki, Waldemar Mrozik, Janina Walenciak oraz nasza Prezes Ewa Durnaś odbyła 20-godzinne szkolenie.

Szkolenie obejmowało  tematy:

  1. Współpraca czy rywalizacja organizacji pozarządowych
  2. Modele i standardy oraz dobre praktyki z jednostkami samorządu Terytorialnego (JTS)
  3. Integrowanie, komunikacja interpersonalna i angażowanie do działań i inicjatyw
  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – jako podstawowy dokument funkcjonowania organizacji.
  5. Lider – jego rola w społeczności lokalnej i zespole.
  6. Diagnoza społeczno–obywatelska w gminie (beczka zasobów i problemów lokalnych).
  7. Planowanie strategiczne i długoplanowe.

Szkolenie było bardzo interesujące i merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Sposób przekazu i dynamika wykładów spowodowała, że nie było czasu na nudę.  Trenerzy wykazali się wielkim kunsztem i z ochotą udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Szkolenie odbyło się w iście przyjacielskiej atmosferze . Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat odbycia szkolenia.

Na zakończenie szkolenia organizatorzy zaprosili uczestników na uroczystą kolację, w czasie której mieliśmy możliwość  integracji i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi.

Naładowani wiedzą i pozytywną energią wróciliśmy gotowi do działania i wdrażania wiedzy zdobytej na szkoleniu. To był dobrze wykorzystany czas.

Autor: Janina Walenciak

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *