Aktywni seniorzy z Klubu „Megawat” podsumowali projekt “W pogoni za zdrowiem”

                    Klub Seniora “Megawat” zakończył swoją niezwykle udaną działalność w ramach projektu “W pogoni za zdrowiem”. Projekt ten był możliwy dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz współpracy z Akademią Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Ośrodkiem Działaj Lokalnie FARMA w Osieku. To wydarzenie stanowi ważny etap w historii klubu oraz współpracy między wymienionymi organizacjami. Inicjatywy były realizowane wspólnymi siłami seniorów klubu oraz samorządu z wykorzystaniem zasobów lokalnych i regionalnych – naturalnych, społecznych, ludzkich i finansowych.

Program Działaj Lokalnie to nie tylko realizowane projekty. Klub Seniora „Megawat” jest przykładem, iż potrzebne jest także tworzenie przestrzeni do dobrego działania i koordynowania.

Głównym celem projektu “W pogoni za zdrowiem” było wspieranie osób starszych i aktywizacja lokalnej społeczności. Poprzez różnorodne działania, projekt miał na celu poprawę jakości życia seniorów oraz promowanie zdrowego stylu życia. W ramach projektu informowano, motywowano i zachęcano do uczestnictwa nie tylko seniorów zrzeszonych w Klubie „Megawat”, ale również inne osoby, które poprzez szereg zajęć zechciałyby dołączyć i skorzystać z proponowanych spotkań. W tym celu organizowano spotkania lokalnie, aby wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Podczas trwania projektu, Klub Seniora “Megawat” dostarczał wartościowe i różnorodne zajęcia dla seniorów. Działania klubu obejmowały organizację spotkań, warsztatów, oraz innych aktywności, które sprzyjały integracji społecznej seniorów oraz rozwijaniu ich zainteresowań i umiejętności.

Kluczowe wydarzenia projektu m.in. obejmowały:

  1. Warsztaty z okulistyki – seniorzy mieli możliwość dowiedzenia się więcej na temat opieki nad swoim wzrokiem i profilaktyki chorób oczu.
  2. Warsztaty z fizjoterapii –  poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne, uczestnicy projektu mogli poprawić swoją sprawność fizyczną i dbać o zdrowie.
  3. Zajęcia gimnastyczne – badania te pomagały seniorom monitorować swoją kondycję fizyczną i podejmować odpowiednie działania w celu jej poprawy.
  4. Warsztaty z psychologii – w ramach projektu seniorzy mieli możliwość skonsultowania się z psychologiem, co przyczyniło się do poprawy ich samopoczucia psychicznego i emocjonalnego.
  5. Warsztaty z diabetologiem – podczas tych zajęć seniorzy mogli zdobyć wiedzę na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego żywienia, monitorowania poziomu glukozy oraz skutecznych strategii radzenia sobie z cukrzycą.

Oprócz wymienionych warsztatów odbywały się również w ramach wolontariatu warsztaty plastyczne oraz teatralno-kabaretowe.

Poprzez udział w tych zajęciach nie tylko rozwijali swoje artystyczne umiejętności, ale także budowali silne więzi społeczne. Warsztaty plastyczne dostarczyły im możliwości twórczego wyrazu, podczas gdy zajęcia teatralno-kabaretowe pozwoliły na rozwijanie zdolności aktorskich oraz przyczyniły się do budowania atmosfery radości i wspólnoty.

W miłej atmosferze upłynęło czwartkowe spotkanie 23 listopada wieńczące projekt „W pogoni za zdrowiem” w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora Pani Ewa Durnaś, która przywitała wszystkich obecnych, w tym zaproszonego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana Jacka Benedykta Nowaka, Zastępcę Burmistrza Pana Jarosława Kądzielę, Pana Jarosława Zalińskiego głównego sponsora spotkania oraz Panią Elżbietę Okoń z Fundacji Farma w Osieku, która była Koordynatorem tej edycji projektu.

Natomiast Pan Sylwester Janik, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu, wykazując olbrzymie zaangażowanie, serdecznie podziękował Panu Burmistrzowi za wsparcie przy realizacji projektu oraz osobom, które służyły radą i pomocą przy pisaniu i realizacji tego projektu.

Seniorzy dziękują Panu Jarosławowi Zalińskiemu za jego szczodrość, szlachetność,  gdyż dzięki niemu stoły były obficie zastawione.

Projekt “W pogoni za zdrowiem” miał znaczący wpływ na lokalną społeczność. Dzięki zaangażowaniu zarówno seniorów, jak i partnerów projektu, udało się osiągnąć wiele pozytywnych rezultatów. Integracja społeczna seniorów została wzmocniona, a ich zainteresowania i umiejętności zostały rozwinięte.

Projekty tego typu odgrywają kluczową rolę w promowaniu aktywności seniorów i wspieraniu ich potrzeb. Miejmy nadzieję, że inicjatywy tego rodzaju będą nadal rozwijane i wspierane, aby kontynuować pracę aktywności seniorów w Polsce.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *