Prośba o wsparcie 1,5% podatku Fundacji “MOŻESZ WIĘCEJ…”

Prośba o wsparcie 1,5% podatku należnego przy rozliczaniu rocznych zeznań podatkowych PIT.

Prosimy osoby chętne wspomóc finansowo nasz Klub Seniora MEGAWAT o wpłatę 1,5% podatku należnego na konto Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest wspierająca nasz Klub – Fundacja Możesz Więcej. . Numer KRS 0000424798.  W rubryce “Cel szczegółowy 1,5%” należy wpisać: Fundacja Możesz Więcej (KS Megawat).

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę, również od dzieci, rodzin, znajomych, za co z góry dziękujemy!

Jak przekazać 1.5% podatku na Fundację?
Wpłaty tego podatku możemy dokonać na 2 sposoby:

I. Wypełniając formularz PIT-OP
– W oświadczeniu PIT-OP trzeba wskazać tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%. swojego podatku – resztę zrobi Urząd Skarbowy. (W naszym przypadku: nr  KRS 0000424798  Fundacja Możesz Więcej (KS Megawat)

Formularz mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1,5% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Oświadczenie PIT-OP można złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

Dokładne informacje o sposobie wypełnienia i formularz PIT-OP można przeczytać na stronie pod adresem. http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2048321.html#infografika
http://poradnik.ngo.pl/files/1poradnik.ngo.pl/public/formularze2017/PIT-OP-formularz-z-finanse-mf-gov.pdf 

II. Wypełniając formularze PIT-37 lub PIT-28
Poniżej podajemy informację jak wypełnić poszczególne rubryki w dokum. PIT -37 lub PIT -28

PIT- 37 –  (ostateczny termin to 30 kwietnia 2024 r)
w poz. 137 wpisać numer KRS – 0000424798
w poz. 138 wpisać wyliczony 1,5 % podatku zaokrąglony do 10 gr w dół.
w poz. 139 (Cel szczegółowy 1,5%) wpisać – Fundacja Możesz Więcej (KS Megawat)
w poz. 140 Wyrażam zgodę wstawić X

PIT-28 –  (ostateczny termin to 30 kwietnia 2024r)
w poz. 134 wpisać numer KRS – 0000424798
w poz. 135 wpisać wyliczony 1,5 % podatku zaokrąglony do 10 gr w dół.
w poz. 136 (Cel szczegółowy 1,5%) wpisać – Fundacja Możesz Więcej (KS Megawat)
w poz. 137 Wyrażam zgodę wstawić X.